Egészségügyi alapellátás fejlesztése Rábacsécsény községben

Projekt megnevezése:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Rábacsécsény községben

Projekt azonosító száma:

TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00010

 

Kedvezményezett:

Rábacsécsény Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

14 285 928 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2017. július 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2018. december 5.

 

Projekt bemutatása

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KORSZERŰSÍTIK RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG HÁZIORVOSI RENDELŐJÉNEK ÉPÜLETÉT

Rábacsécsény község önkormányzati tulajdonú épületének energetikai korszerűsítésére több mint 13 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A fejlesztés során a település háziorvosi rendelőjének épülete kerül korszerűsítésre. A háziorvosi rendelő épületében található még további helyiségek is. Az épület jelenleg nagyon rossz állapotban van, megépítése óta nem esett át külső felújításon. Az orvosi rendelőnek helyet adó helyiségek több mint tíz évvel ezelőtt estek át állagmegóvó belső munkálatokon. Az épület szolgálati lakásának külső és belső része teljesen leromlott állapotban van, a helyiségek jelenleg nem alkalmasak a funkciók ellátására.

A 13,2 millió forintos beruházásnak köszönhetően az épület határoló szerkezetei és a tetőszerkezet is teljes körűen felújításra kerül, az épület fűtési és használati meleg víz rendszere is megújul. Továbbá a háziorvos feladatai ellátása szempontjából elengedhetetlen eszközök beszerzésére is sor kerül, mivel a jelenlegi eszközök már nagyon régiek, elavultak.

Rábacsécsény Község Önkormányzatának célja, hogy az orvosi rendelő korszerűsítése révén, a településképi megújulás mellett jelentős vásárolt energiahordozó-költség megtakarítás legyen elérhető a települési önkormányzat éves költségvetésében. A beruházásnak köszönhetően az energetikai megtakarítás jelentős károsanyag-kibocsátás csökkenést is eredményez, továbbá növekszik a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya is.

A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése.

Az uniós támogatásból finanszírozott beruházásnak köszönhetően a létesítmény energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni, amely nemcsak a pályázónak jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös. Továbbá hozzájárul a településképi megújuláshoz is.

 

Frissítések:

  • A kivitelező vállalkozóval az önkormányzat 2018.04.05-én megkötötte a vállalkozási szerződést, a munkálatok folyamatban vannak. A beruházás várhatóan 2018.09.30-ig befejeződik.
    Az orvosi eszközök beszerzése jelenleg folyamatban van.
  • A kivitelező 2018. július 31-ig elérte az 50%-os készültséget az orvosi rendelő felújítási munkálataiban.
  • 2018.10.15-én az orvosi rendelő felújítási munkálatai elkészültek, a kivitelezés 100%-os készültségben van.
  • A Támogatási Szerződésben vállalt indikátorok teljesültek. A projekt 2018.12.05-én zárult.