Meghívó lakossági fórumra

Lakossági fórum meghívó és hirdetmény

Rábacsécsény Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése és Rábacsécsény Község Képviselő-testületének 11/2017 (VII.5.) önkormányzati rendelete előírásai értelmében lakossági fórumot hív össze.

 A lakossági fórum témája:

Rábacsécsény településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet partnerségi véleményezés

 

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja:

2018. március 12. 18.00

Helyszín: Multifunkciós Ház

 

A lakossági fórumot követően 2018. március 20-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

- Írásos észrevétel Polgármesteri Hivatal címére (9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben történő megküldéssel a hivatal@rabacsecseny.hu e-mail címre.

 

Rábacsécsény, 2018. március 2.

Kovács Teodóra

polgármester