Partnerségi hirdetmény és elektronikus lakossági fórum meghívó

Partnerségi hirdetményés elektronikus lakossági fórummeghívó - Rábacsécsény településrendezési eszközök módosítása

Rábacsécsény Község Polgármestere - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdése előírása alapján, és Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselőtestületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (VII.5.) rendeletében foglaltak szerint – a TT-21308 munkaszámú „Rábacsécsény Településrendezési eszközeinek módosítása” dokumentációt partnerségi véleményezésre bocsátja.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.02.) Korm. rendelet előírása szerint a lakossági fórumot az Önkormányzat elektronikus úton folytatja le, az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A lakossági fórum témája:

  • Rábacsécsény Szent Imre utca – Petőfi Sándor utca - 02/1, 02/23 hrsz-ú szántóterület által határolt tömb településrendezési eszközeinek módosítása – állami főépítészi eljárás partnerségi véleményezési szakasz (msz: TT-21308)

Az elektronikus lakossági fórum időpontja:

  • 2021. június 2. 9.00 óra

Az elektronikus lakossági fórum kapcsolódási linkje:

A fórumhoz okostelefonon a Meet alkalmazás telepítése után, számítógépen a kapcsolódási linkre kattintással vagy a link böngészőbe történő bemásolásával lehet kapcsolódni. A kapcsolódás engedélyezése 8.55-től 09.30-ig (vagy a fórum végéig) történik.

A lakossági fórumot követően 2021. június 17-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek elektronikus levélben a hivatal@rabacsecseny.hu e-mailcímre.

Részletek a csatolmányban:

Rábacsécsény, 2021. 05.21.

Kovács Teodóra
polgármester